Classement

Franco Commisso Rang : 1

0
25
1050

Jessey Roy Rang : 2

22
22
1815

Eric Chrétien Rang : 3

1
22
1530

daniel couture Rang : 4

0
21
1665

Bastien Roure Rang : 5

6
19
1260

Rodrigue Morneau Rang : 6

0
19
1725

Yvon St-jacques Rang : 7

0
19
1905

patrick quesnel Rang : 8

0
19
1695

tony ralph Rang : 9

0
19
1620

Daniel Tremblay Rang : 10

2
18
1740

Donald LeBlanc Rang : 11

2
17
1905

Marc Boutin Rang : 12

1
17
465

francis boyer Rang : 13

0
17
1815

Hugues Fortier Rang : 14

4
16
1680

andre picard Rang : 15

1
16
1890

Gilles Audette Rang : 16

0
16
1935

tony murray Rang : 17

0
16
1260

Réal Dubé Rang : 18

0
16
1815

patrice carrier Rang : 19

0
16
1995

vincent Leclerc Rang : 20

0
16
1695

Benoit sauriol Rang : 21

0
16
1650

Jean Hébert Rang : 22

0
16
1980

Luc St-Germain Rang : 23

0
16
1560

Michel Gelinas Rang : 24

0
16
1260

Christian Cimon Rang : 25

4
15
1935